karta Kapłanka znaczenie

Karta Kapłanka ma znaczenie w tarocie:

 • intuicja
 • spokój
 • poświęcenie
 • miłość
 • mądrość i wiara
 • kontakt z podświadomością
 • przyjaźń
 • spokój wewnętrzny
 • bezpieczeństwo
 • ucieczka w świat duchowy ze strachu przed rzeczywistością
 • akceptacja wewnętrznej animy
 • wszechogarniające uczucie miłości duchowej
 • duchowość, a nie seks jest na pierwszym miejscu
 • głębokie związki duchowe
 • kobieca energia
 • co można zrobić? teraz to pozostaje być spokojnym nic nie robić;wewnętrzny spokój duchowość
 • wewnętrzna wiedza
 • otrzymywanie
 • podróż w głąb siebie
 • duchowe oświecenie
 • medytacja
 • pokochać kobieco
 • spojrzeć na kobiecość
 • dualność
 • bądź dumny ze swojej zdolności do pielęgnowania, zaufania, odczuwania i empatii, zamiast to ukrywać to
 • czystość
 • płodność
 • przygotowanie się, oczekiwanie
 • nauka
 • dziewictwo
 • napisanie książki
 • stałość
 • odosobnienie
 • przebaczenie
 • potrzeba ciepła
 • ideał czystości
 • kobieca mądrość
 • charyzmatyczna postać kobieca
 • czytanie świętych tekstów
 • ciąża
 • wiara
 • cierpliwość

Karta Kapłanka znaczenie według The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards, by Alejandro Jodorowsky

Gdyby karta Kapłanka mogła mówić, powiedziałaby:

Zawarłam sojusz z tą tajemnicą, którą nazywam Bogiem. Od tego czasu nie widzę w tym materialnym świecie niczego, co nie byłoby Jego manifestacją. Kiedy kontempluję własne ciało, drewno, kamień, wyczuwam w nich energię i obecność Stwórcy. Każdy niuans, każda tkanka, każda odmiana rzeczywistości jest jednym z Jego przejawień, które manifestuje się w Jego nieskończonej różnorodności.

Żyję w świecie boskiej energii. Drżę od całej materii; pod moimi stopami cała planeta drży: jest to kolejna, szersza manifestacja Jego. Wibruję w harmonii ze wszechświatem, ogniem, oceanami, burzami i gwiazdami. . . Energia wszelkiego stworzenia przychodzi do mnie.

A jednak jestem dziewicą. Nie weszło we mnie nic poza niewyobrażalnym Bogiem. Nie znam nieczystości.

Mogę nawiązać z Tobą kontakt jedynie w tym świętym i nietkniętym wymiarze Twojej istoty, Twojej dziewiczej esencji. Jeśli przyjdziesz do mnie i będziesz mówić o pasji, seksualności, emocjach, nie zrozumiem Cię. Jestem daleko poza tym wszystkim, poza wszelką udręką, a nawet poza śmiercią. Bo jeśli Bóg jest w materii, to jest ona nieśmiertelna i nie mam już żadnych lęków ani pragnień.

Dlatego zapraszam was, abyście przyłączyli się do mnie z tym, co jest w was boskie. Jeśli staniecie się podobni do mnie, będziecie mogli wejść do Mnie. Twoje cierpienie jest nieczyste, twoja przeszłość jest nieczysta; nie przychodźcie do mnie skażeni. Uwolnij się od tego stanu, ponieważ nieczystość jest iluzją, podobnie jak wina.

Zaakceptuj dziewiczy blask swojej Istoty! Wewnątrz was wszystkich, ludzi, istnieje stan, który nigdy nie daje niczego poza Bogiem, który może być posiadły tylko przez Niego i który jest stale z Nim połączony.

To samo dotyczy całego żywego świata. W każdej roślinie znajduje się nienaruszony środek. W każdym języku słowa, które wypowiadasz, zawierają niewysłowioną treść.

Wiedz, że nic nie jest twoje, że nie jesteś właścicielem tego ciała, tych pragnień, tych emocji, tych myśli. Wszystko to jest Jego, należy do wiecznej i nieskończonej nieznanej, w której mieszkasz. Oddaj się Jemu. Przyjmij Go.

Jestem bezlitosna, żądam, abyś wykonał to zadanie i abyś porzucił wszystko, aby zjednoczyć się ze mną, wszystko, co nie jest godne, aby stać się kielichem, w którym bóstwo będzie mogło się pomieścić. Jestem jak te świątynie, w których praktykuje się egzorcyzmy, gdzie przed wejściem należy zdjąć buty, gdzie kadzidłem oczyszcza się powietrze, gdzie wierzący obmywają się wodą święconą.

W jedności z mocą, którą dostrzegam we wszystkim, moje słabości i wątpliwości wyparowują. Zamieszkuję swoje ciało jak święte miejsce. W każdej chwili mogę zapewnić sobie stanowisko, na które zasługuję. Jestem pogrążona w mojej pracy i nikt nie może mnie zmusić do zboczenia z obranego kursu. Nikt nie może mnie złapać ani związać swoimi pragnieniami, uczuciami i projekcjami mentalnymi. Nikt mnie nie rozprasza. Nikt nie może mnie zmusić do odstąpienia od tego, czego chcę. Osobiście nie chcę niczego; jestem posłuszna woli Bożej.

Oddaję się Bogu, który jest jedyną tajemnicą.